Søndagsbrunch den 13. september


Vi må desværre udsætte den planlagte Søndagsbrunch den 13. september til et senere tidspunkt.

Corona sætter stadig begrænsninger for offentlige arrangementer og således også for vore indendørs arrangementer.

Arrangørerne finder det ikke rigtigt at gennemføre Søndagsbrunchen i september, men gerne senere. Det har bestyrelsen fuld forståelse for.

Vi ser frem til næste arrangement i Kollund Forsamlingshus.