Aktiviteter

Åbent hus

Fra september til april holder vi "åbent hus" den første tirsdag i hver måned. Denne aften kan man mødes med hinanden og få en sludder, et spil kort eller hvad man nu har lyst til. Kl. 18.30 kan man deltage i fællesspisning. Vi serverer to retter mad og kaffe til en fornuftig pris. Denne aften er en oplagt mulighed for at møde nye mennesker og komme i snak med nogen.

Høstfest

En traditionsrig og glad fest er den årlige høstfest. Denne fest arrangeres af et særligt udvalg, der vælges hvert år blandt områdets beboere. Princippet i udvælgelsen er, at en del af de 5 par eller 10 personer i udvalget skal være nyligt tilflyttede. Baggrunden herfor er at give mulighed for at lære andre at kende gennem en praktisk og konkret opgave. Det siddende udvalg har ansvaret for denne udvælgelse, og resultatet bekendtgøres ved høstfesten. Det er selvfølgelig muligt at sige fra, men vi opfordrer til, at man tager imod valget. Det har ofte været succesfuldt og til stor glæde for alle parter.

Julefrokost

Sidst i november holder vi Julefrokost. Vi laver det store ta' selv-bord med juleretter og dansen går til levende musik.

Juletræsfest

Mellem jul og nytår holder vi juletræsfest for børn og voksne. Her leger vi med børnene, danser om juletræet og hører en god historie. Ganske som juletræsfester altid har været, men måske finder vi på endnu mere.

Fastelavnsfest

Fastelavnssøndag slår vi katten af tønden. Dette foregår om formiddagen, hvor forældre og andre interesserede kan hygge sig med kaffe og rundstykker, mens børnene slår katten af tønden.

Sankt Hans

Midsommeren fejrer vi Sankt Hans Aften med hyggeligt samvær i eller uden for huset afhængig af sommervejeret. En glødende grill står til fri afbenyttelse og den sidste pølse er endnu ikke svedet inden vi brænder Sankt Hans bålet af.