Kollund Forsamlingshus og Borgerforening

Bestyrelsen

Formand Sven Nordgaard
Næstformand Keld Andersen
Sekretær Thomas Pedersen
Kasserer Mogens Knudsen
Bestyrelse Marcel Tielemans

Foreningen arbejder for tiden med følgende opgaver:

Rejsning af midler til renovering af forsamlingshuset. Læs mere her
Deltage i landsbykontaktudvalget, der er nedsat af byrådet

Udlejning af grill

Husk hvis du har brug for en grill, så har foreningen en stående. Kontakt os på tlf. 4059 8375. Det er gratis for medlemmer af foreningen. For ikke-medlemmer er prisen kr. 100,00. Depositum er for både medlemmer og ikke-medlemmer er kr. 100,00, der refunderes hvis grillen afleveres rengjort.

Midtvejsnyt

Midtvejsnyt er en folder der omdeles af foreningen en gang om året ca. midt mellem to generalforsamlinger. Midtvejsnyt orienterer omkring de aktuelle emner, bestyrelsen i øjeblikket arbejder med. Vi sender denne folder til alle husstande i Nr. Kollund og omegn, idet det fortsat er bestyrelsens ønske, at så mange som muligt, gerne alle husstande, bakker op omkring Borgerforeningen og det arbejde den udfører.

Herunder kan de tidligere udgaver af midtvejsnyt ses.

Oktober 2006
September 2005
Oktober 2004
September 2003
September 2002
September 2001
Oktober 2000
September 1999
Oktober 1998