Renovering af forsamlingshuset

I 2003 søgte vi om midler via kontaktudvalget til renovering af forsamlingshuset. Vi søgte om kr. 162.500 til både nyt indgangsparti og nye toiletter (se vores ansøgning her). Den 19. Februar 2003 var der afstemningsmøde i kontaktudvalget om fordeling af årets midler og vi kan med glæde konstatere, at vi fik hele det beløb vi søgte om. Projektet løber totalt op i kr. 275.000, excl. eget arbejde. Vi har desuden fået tildelt kr. 35.000 fra Herning kommunes jubilæumsfond. Det resterende beløb på kr. 77.500 søges dækkes via fonde.

Den 14. maj 2003 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i forsamlingshuset. Generalforsamlingen skulle godkende projektet samt finanseringen af projektet. Bl.a. muligheden for optagelse af lån for at dække restbeløbet, hvis vi mod forventning, ikke får dette dækket af fonde. Projektet og finanseringsplanen blev godkendt af generalforsamlingen og dermed går projektet igang. Renoveringen er nu færdig. Der var indvidelse af til- og ombygning i forbindelse høstfesten den 20. september 2003.

Herunder er der adang til billeder fra renoveringen. Ved at dobbeltklikke på et billede, kan billedet ses i stor størrelse.

Uge 27-29 (Efter nedrivning samt støbning af sokkel)
Uge 30 (Murene opføres)
Uge 31-38 (Mure og tag færdig samt maling)