Forsamlingshuset

Kollund forsamlingshus

Formålet med Kollund Forsamlingshus er at have et samlingssted for beboerne i Kollund og omegn til kulturelle og selskabelige arrangementer.

Kollund Forsamlingshus og Borgerforenings bestyrelse samt forskellige arbejdsudvalg, afvikler en lang række arrangementer i løbet af året, hvor alle områdets beboere inviteres til at deltage. Læs mere om arrangementer under 'Arrangementer'.

Derudover udlejes forsamlingshusets sal til private fester. Vedr. udlejning kan udlejeren kontaktes via tlf. 4059 8375. Se regler for leje af forsamlingshuset her.

Hvis er Kollund Forsamlingshus ?

Kollund Forsamlingshus indgår i foreningen "Kollund Forsamlingshus og Borgerforening". Alle husstande i lokalområdet kan være medlem af foreningen. Medlemsskabet koster 200 kr. pr. år.

Der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned.

Indtægterne fra kontingent, arrangementer og udlejning af salen er det økonomiske grundlag for driften af Kollund Forsamlingshus.