Om Nr. Kollund

Lidt om Kollund

Kollund er en mindre landsby ca. 7 km. fra Herning. Der er p.t. 202 beboere i Kollund by. Kollund ligger i idylliske og landlige omgivelser med de muligheder dette giver. Kollunds placering på Danmarkskortet kan ses her. Der er med 3 km. til Lind ikke langt til indkøbsmuligheder, skole osv. I 2004 blev der etableret cykelsti mellem Kollund og Lind.

I Kollund har vi foreningen "Kollund Forsamlingshus og Borgerforening". I vores forsamlingshus er der året igennem en lang række aktiviteter fra åbent hus arrangementer med fællesspisning, julefrokost, dilletant til fastelavnsfest. Foreningen arbejder desuden med mange forskellige projekter der er med til at forbedre byen og bymiljøet. Vi arbejder også med projekter der kan fremme vores områdes interesser i Herning kommunes bevidsthed.

Om byen og omegnen

I Kollund by er der en blanding af gårde, ældre og nyere huse samt enkelte virksomheder. Da der ikke længere er dyrehold på de fleste af gårdene, kan den friske luft nydes i fulde drag. I omegnen er der en varieret natur. Der er f.eks fredede egekrat og hegn, Kollund bæk der i 2002 er blevet renoveret og et mindre skovområde vest for Kollund.

I forbindelse med forsamlingshuset findes der, for børn og barnlige sjæle, en legeplads. Samtidig er der en boldbane for de mere sportsinteresserede.

Bevaringsværdige bygninger

Herning Byråd har nedsat et udvalg til bygningsforbedring. Bygningsforbedringsudvalget kan give støtte til bygningsforbedringer for ejendomme der er fra før 1940 i landsbyer og landdistrikter med op til 1000 indbyggere. Alle ejendomme i Herning kommune er delt op i 5 kategorier: fredede bygninger samt bygninger med høj, mellem, lav eller ingen bevaringsværdighed. Som udgangspunkt er det kun ejendomme i de 3 første kategorier der kan få støtte. Men ejendomme med lav bevaringsværdighed kan også komme i betragtning. Sandsynligheden for støtte er selvfølgelig mindre end for ejendomme i de 3 første kategorier. Vurderingen af hvilke ejendomme der er med i hvilke kategorier er lavet i 1990. Har man siden renoveret sin ejendom og mener at denne skal op i en højere kategori, er der mulighed for at få bygningsbevaringsudvalget til at lave en ny vurdering i forbindelse med en ansøgning.

Herunder kan den beskrivelse der er lavet af Kollund i "Kommuneatlas Herning, Bevaringsværdier i byer og bygninger 1992" læses:

Landsbyen Kollund, i dag også kaldet Nørre Kollund, ligger på kanten af bakkeøen. Det opleves tydeligt fra den gamle skole syd for Kollund, hvorfra der er en storslået udsigt ud over Brandefladen mod Okkels.

Et karakteristik særpræg for Kollund er, at alle gårdene er placeret øst for den letslyngede bygade med markerne bagved, skrånende ned mod de lavere engarealer. Omkring byen danner jorddiger i skellene mellem gårdenes marker et særegent træk i området. Digerne er egebeplantede, og giver egnen en naturskønhed, der især kan opleves fra vejen til Lind øst for byen.

Ved åbningen af jernbanen mellem Brande og Herning i 1914 blev Kollund en stationsby, og i denne periode blev andelsmejeriet, skolen samt flere mindre boliger opført. Stationen og mejeriet blev indrettet til tricotagevirksomheder, da de oprindelige funktioner ophørte.

Stationsbygningerne er stort set bevarede i den originale nybarok stil, og har stor bevaringsværdighed.

I et par af gårdene i Kollund ses egnskarakteristik byggeskik fra midten af 1800-tallet.

(Kilde: Kommuneatlas Herning, Bevaringsværdier i byer og bygninger 1992).